Chúng tôi không quan tâm đến cặp mông to trắng của bạn

TULAR:
Chúng ta sắp đi vào phần sâu nhất của Star Dou Forest

Không đời nào chúng tôi có thể gây sát thương lên bất kỳ đối thủ nào

TULAR:
Tôi thực sự mất hoàn toàn! Cái đóCậu bé đã đưa ra những điều kiện gì?

Chuyến đi của chúng tôi đến đảo Poseidon lần này cũng có thể an toàn hơn

TULAR:
Chúng ta Shrek Bảy Ác quỷ cũng có thể tập hợp lại với nhau trong Vương quốc Thần

Một trong những nhóm tìm kiếm của chúng tôi đã tìm thấy cô ấy trong Khu rừng lớn Star Dou

TULAR:
Hãy đi săn và giết chết vua cá voi quỷ biển sâu 100.000 năm tuổi

Tôi chỉ muốn hỏi xem ở đây có cần người học việc không

TULAR:
Chiếc nhẫn tinh linh mà tôi hấp thụ không phải là loại đầu tiên

Chúng ta có thể tạo một ngoại lệ hôm nay không? Tôi đột nhiên muốn uống

TULAR:
Chúng ta có thể có mười hai phiên bản khác nhau của Nỏ Thần Gia Cát